onsdag 25 oktober 2017

Stockholm

Stockholm har länge varit en viktig sjöfarts- och industristad, där exempelvis Stockholms frihamn mellan åren 1919 och 1990 var en stor omslagsplats av allehanda varor på ett tullfritt område. Idag domineras näringslivet starkt av tjänster. Tjänste- och servicesektorn motsvarar omkring 85 procent av alla arbetstillfällen i Stockholm. Många av det svenska näringslivets största företag har sitt huvudkontor förlagt till Stockholmsregionen. Ericsson, Nokia, TeliaSonera och IBM är exempel på stora bolag inom data- och telekommunikationsbranschen i Stockholmsområdet, koncentrerade till främst Kista. Nya mindre företag inom databranschen etableras kontinuerligt.

Stockholm är Sveriges finansiella centrum där de flesta Svenska banker och finansinstitut har sina huvudkontor. De största bankerna, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB, liksom Sveriges ledande försäkringsbolag (Folksam, Skandia och TryggHansa), har sina huvudkontor i Stockholm. I Stockholm finns också Sveriges huvudsakliga börs, Stockholmsbörsen. Omkring 45 procent av Sveriges företag med mer än 200 anställda finns i Stockholm. Under de senare åren har turismen spelat en stor roll i stadens ekonomi.

Inga kommentarer: