onsdag 30 augusti 2017

Mälardalen

Mälardalen kallas det relativt tätt befolkade området runt Mälaren, det vill säga sydvästra Uppland, sydöstra Västmanland och norra Södermanland. I regel inkluderas Storstockholm i begreppet. I vissa sammanhang blir även Örebrotrakten och omgivande kommuner kring Hjälmaren inräknade i begreppet. Eftersom några av Uppsalas gamla villaförorter (Graneberg, Vårdsätra m.fl.) ligger vid Mälarviken Ekoln räknas Uppsala ofta in i Mälardalen och ingår till exempel i samarbetet Trafik i Mälardalen.

Inga kommentarer: