måndag 12 april 2021

Kontor och arbetsplatser i Västerås

Utbudet av kontor och arbetsplatser fortsätter att öka i Västerås och det byggs hela tiden nya koncept och lokaler anpassade för både traditionella kontor och de som är anpassade efter den nya delningsekonomin med coworking och liknade upplägg.  Kontorskollektiv är en lokal där människor med olika yrken arbetar tillsammans. Till skillnad från traditionella kontor är de som arbetar där sällan anställda av samma arbetsgivare utan oftast frilansare, nyetablerade företagare, hantverkare, konstnärer, forskare eller andra ensamarbetande.

I Västerås erbjudes coworking på bland annat B26, Plaza, Expectrum och Steam Hotel

Inga kommentarer: