torsdag 29 december 2016

Bostadsrättsförvaltning

Vi på QuickNet webbyrå i Västerås har nu lanserat en ny webbplats åt MBFonline. Webbplatsen är byggd i wordpress och kodad med en responsiv design för att fungera bra i både datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Förutom layout och produktion av webbplatsen kommer vi även hjälpa företaget med deras digitala marknadsföring i olika kanaler.

MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är ett företag vars ändamål är att bistå bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning.

Överlåtelse av bostadsrätt
Vid överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall ett avtal upprättas skriftligen och skrivas under av "säljaren" och "köparen", dvs. tidigare resp. senare innehavare. För att en överlåtelse skall vara giltig måste köparen beviljas medlemskap i föreningen, undantaget är exekutiv försäljning och tvångsförsäljning. Styrelsen har rätt att neka en köpare medlemskap i föreningen, men beslutet kan överprövas i Hyresnämnden. Den vanligaste orsaken till att medlemskap nekas är för låg inkomst eller betalningsanmärkningar, men även andra skäl kan åberopas. Medlemskap kan dock ej nekas på grund av för låg inkomst. Vad för villkor som får finnas i stadgarna som förutsättning för inträde i föreningen är numera reglerat i bostadsrättslagen.[11] Vanligt är också att juridiska personer nekas medlemskap, då juridiska personer som medlemmar kan leda till att föreningen blir en oäkta bostadsrättsförening.
Källa: Wikipedia

Inga kommentarer: